Strona Główna/home O nas/About us Królicze ABC/Education Prawo/Law Rozrywka/Entertainment Linki/Links Księga Gości/Guest book Forum

Wyjazd za granicę

Wstęp | Przepisy Unii Europejskiej | Przepisy Państw po za UE | Przydatne linki


Wstęp.

Wyjazd z królikiem po za granice Państwa dostarcza wielu pytań i niejasności.
Na przykład w Unii Europejskiej, opiekun zobowiązany jest, wyrobić specjalny paszport dla swojego pupila. Ale nie wszystkie zwierzęta obowiązuje ten przepis. Jak się okazuje paszport dla zwierząt obowiązuje psy, koty i fretki.

Co więc należy zrobić, aby Nasz królik mógł legalnie przekroczyć granicę?

Przede wszystkim skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Wetrynarii, który wystawi stosowne zaświadczenie (informacja o stanie zdrowia królika oraz aktualnych szczepieniach) oraz poinforuje Cię o obowiązujących aktualnie przepisach i wymogach.


*do góry*

Przepisy Unii Europejskiej

PRZEMIESZCZANIE W CELACH NIEHANDLOWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM

Od 1 października 2004 r., w zakresie przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG.
Krajowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późn. zm.). Wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt zostały zawarte w Rozdziale 4a powyższej ustawy.

UWAGA!!! Jeżeli przemieszczane zwierzę towarzyszące (pies, kot, fretka) jest identyfikowane za pomocą mikroczipu - w przypadku gdy zastosowany mikroczip nie spełnia wymogów Normy ISO 11 784 lub aneksu A do Normy ISO 11 785, właściciel zwierzęcia lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w trakcie przemieszczania, musi zapewnić możliwość odczytania numeru identyfikacyjnego zwierzęcia podczas kontroli, tj. musi dysponować odpowiednim czytnikiem.

UWAGA !!! W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, iż zwierzę towarzyszące nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, kompetentne władze państwa członkowskiego w porozumieniu z urzędowym lekarzem weterynarii podejmują decyzję o:
a. zawróceniu zwierzęcia do państwa pochodzenia;
b. izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą do czasu, aż zwierze będzie spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu, na koszt właściciela lub osoby za nie odpowiedzialnej, lub;
c. w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia bez rekompensaty finansowej, jeżeli niemożliwa jest izolacja zwierzęcia lub jego zawrócenie do kraju pochodzenia.


 Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym z Polski do państw członkowskich UE

 Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z państw Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Akty prawne UE

 Kiedy chcesz ze swoim psem lub kotem wyjechać do innych krajów Uni Europejskiej

Informacje pochodzą ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii

*do góry*


Przepisy Państw po za UE

Jeśli chcemy zabrać ze sobą królika do krajów innych niż Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, także należy zabrać ze sobą zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii (informacja o stanie zdrowia zwierzęcia i aktualnych szczepieniach).
Lekarz ten zna aktualnie obowiązujące przepisy o wwozie zwierząt domowych (towarzyszących) na teren danego kraju, więc poinformuje Nas o ewentualnych dodatkowych wymogach.
Aby zaczerpnąć dodatkowych informacji skonsultuj się z Ambasadą kraju, do którego się wybierasz.


 Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich*do góry*


Przydatne linki

 Główny Inspektorat Weterynarii
 Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna
 Warunki podróżowania ze zwierzętami
 Lekarze weterynarii uprawnieni do wydawania paszportów
 Placówki Dyplomatyczne w Polsce
 Szwedzki Wydział Rolnictwa
 Słowacka Izba Weterynaryjna


*do góry*Na skróty:<<POWRÓT do ABC | Królik w podróży | Jak i w czym przewozić królika | SzczepieniaListy: Cytaty z listów jakie otrzymałam z Ambasad w odpowiedzi na pytanie o warynki wwozu królika miniaturki na terytorium danego Państwa:

Ambasada Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Od 3 lipca 2004 dopuszcza się przewóz zwierząt z Polski do Wielkiej Brytanii bez obowiązującej do tej pory kwarantanny. Wwóz odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierzęcia wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (któremu podlega terytorium zamieszkania właściciela) i z którym należy się w tej sprawie skontaktować.

Ambasada Republiki Czeskiej
Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani zapytanie informujemy, że zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej czeskiego Państwowego Urzędu Weterynarii, nie ma specjalnych wymogów dotyczących przywozu na terytorium Republiki Czeskiej królika miniaturki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podróżowania z królikiem miniaturka, polecamy kontakt z powiatowym lekarzem weterynarii w miejscu zamieszkania.

Ambasada Republiki Słowackiej
Szanowna Pani, to trudne pytanie. Proszę zadzwonić do Słowackiego lub Polskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ja znam tylko informacjie o paszportach dla zwierząt towarzyszących typu koty, psy. Proszę jeszcze sprawdzić informacje na stronie internetowej "Slowackiej Komory Weterynarnej" - http://www.veterina.sk.


Ambasada Republiki Austrii
Jeżeli ktoś chce ze sobą zabrać do Austrii zwierzę musi okazać przy wjeździe aktualne zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Zaświadczenie to musi być przedłożone w języku niemieckim lub w oryginale z załączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem dokumentu.
Szczepienie powinno być wykonane nie później niż na 30 dni i nie wcześniej niż rok przed wyjazdem. Jeśli ktoś zabiera ze soba psa musi on mieć nałożony kaganiec w środkach komunikacji miejskiej.


Ambasada Niemiec
Szanowna Pani,
w związku z zapytaniem z dn. 31.03, uprzejmie informujemy, że na przewóz królika (max 3 szt.) do Niemiec nie są wymagane specjalne dokumenty, pod warunkiem, że nie są przewidywane do oddania (sprzedania) osobom trzecim. Zwierzęta przewożone być muszą w odpowiednich warunkach.

Aby móc przewozić zwierzęta na terenie UE, musimy wyrobić im specjalny paszport.
Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć.

Home | ABC | Prawo | Rozrywka | Linki | Mapa strony | Forum | Kontakt     Copyright 2004-2010 © Aseti.